Året som har gått og videre investeringer.

Det har vært ett merkelig år, alt skulle gå bra, alt skulle starte opp. Men så kom korona, det har for min del gjort at 2020 ble året der det meste ble satt på vent og en del av (vel det meste) av det jeg planla ble ikke gjennomført. Jeg har gjort investeringer, bare ikke …

Reklame