Utvikling portefølje, halvveis til første mål.

For ca. ett år siden, så startet jeg å jobbe med min portefølje. Med det så mener jeg at jeg aktivt begynte å følge med på hvordan investeringene mine har gjort det og startet med å investere mer. Jeg har nå bestemt meg for å forsøke å følge utviklingen litt tettere. Det jeg foreløpig ser, …

Reklame